top of page

Recreatie in het buitengebied

door Peter van Hoesel


Gemeentebelang pleitte altijd voor vormen van recreatie die geen zware inbreuk zouden betekenen op de kwaliteit van het landschap en geen druk autoverkeer zouden opleveren.

Dan kom je uit op aanleggen van fietspaden, wandelroutes openen, bankjes plaatsen, zwemplaatsen aanwijzen, kamperen bij de boer.

Grote voorzieningen, zoals nieuwe jachthavens aan het Braassemermeer, een horecavoorziening aan de Wijde Aa, een compleet golfterrein in de Vierambachtspolder (zelfs dat werd ooit serieus voorgesteld), grote kampeerterreinen en dergelijke kwamen niet in aanmerking. En racen met speedboten op het Braassemermeer is beperkt gebleven tot een klein deel van het meer.

Over het algemeen lukte het GB wel om andere fracties hierin mee te krijgen, alleen ruimere voorzieningen voor plezierboten kwamen er nog wel eens door.In de loop van de tijd zijn er diverse nieuwe fietspaden aangelegd, werden diverse wandelroutes geopend, zijn er vele bankjes geplaatst en zijn er enkele kampeerboerderijen gekomen. Daarmee is kleine recreatie duidelijk gestimuleerd.

Van aanwijzen van nieuwe zwemplaatsen is het niet gekomen.

Bijvoorbeeld in Hoogmade werd meermalen gepleit voor een veiliger zwemplaats aan de Does, in plaats van de plek midden in het dorp die door de jeugd steevast wordt gebruikt. Maar ook daarvan kwam het nooit. Sommigen wezen daarbij op de zwemplaats aan de Wijde Aa die met de fiets best bereikbaar is; deze zwemplaats ligt immers maar een beetje verder van Hoogmade dan van Woubrugge. Alleen heeft dat de jeugd van Hoogmade blijkbaar nooit aangesproken want op elke warme dag wordt de zwemplek midden in het dorp door tientallen jeugdigen met veel plezier gebruikt. Aangezien auto’s in de Kerkstraat gedwongen worden om langzaam te rijden en de bus inmiddels uit het dorp is verdwenen, lijkt het risico van ongelukken niet groot. Mocht er onverhoopt een keer een ongeluk gebeuren zal de discussie over een alternatieve zwemplek wel weer oplaaien.


Een sprekend voorbeeld

In 1986 presenteerde bakker George Jansen uit Hoogmade een plan voor een theehuis annex een zwem- en surfsteiger. De locatie betrof een stuk grond van 7.000 m2 in de Vlietpolder aan de Wijde Aa in Ofwegen.

De leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad waren wel positief over de aanleg van een zwem- en surfsteiger, ook de leden van Gemeentebelang. Maar over de vestiging van een theehuis op die plek was de commissie uitermate sceptisch, omdat hiermee een precedent zou worden geschapen waarmee ook plannen voor andere gebouwen aan de oever van de Wijde Aa zouden worden aangemoedigd. Overigens was niet ieder raadslid van Gemeentebelang tegen. Het theehuis werd indertijd door GB-raadslid Han Scheelbeek gesteund - hij was van mening dat dit gebouw vlakbij al dat ‘hoog opgaande geboomte’ aldaar nauwelijks zou opvallen.


Ondanks het negatieve standpunt van de commissie veranderde de gemeente in 1987 de agrarische bestemming in de bestemming ‘dagrecreatie’, met de mogelijkheid van een theehuis van maximaal 50 m2. Hierop werden achttien bezwaarschriften ingediend, o.a. van buurtbewoners.

In 1988 kwam de provincie tot het volgende standpunt bij de behandeling van deze bezwaren: In het gebiedje langs de Wijde Aa bij Ofwegen in Hoogmade komt geen theehuis of andere horeca-instelling. Een andere voorziening voor dagrecreatie is toegestaan, mits deze sober en beperkt van aard is. Het open karakter van het landschappelijk waardevolle gebiedje mag niet aangetast worden.

De gemeente en de initiatiefnemer gingen beide in beroep bij de Raad van State.

Onbekenden plaatsten daarop bij de desbetreffende locatie een bord met de tekst: Geen horeca bij de Wijde AA.

In 1989 werden de bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Woubrugge behandeld door de Raad van State. De Raad van State bleek wel positief over het plan voor een theehuis en besliste uiteindelijk dat er een horecavoorziening mocht komen, maar niet groter dan 50 m2.

Naar aanleiding van deze beslissing zag bakker Jansen af van de realisatie van een horecagelegenheid bij de Wijde Aa. Hij vond het te klein en het zou daarom onvoldoende winstgevend zijn.


Ruim vijf jaar later werd opnieuw gediscussieerd over de mogelijkheid om in Ofwegen aan de Wijde Aa een recreatievoorziening te bouwen. Het plan voor een theehuis was weer opgepakt, maar nu in combinatie met een milieu-educatief centrum. Buurtbewoners en politiek Jacobswoude waren nadrukkelijk tegen dit voorstel.

In 1997 bleek dat bakker Jansen het perceel had verkocht aan Loek Post, wiens huis aan de Boskade gesloopt moest worden vanwege de HSL. Post wilde graag zijn nieuwe huis bouwen op dat perceel, maar dat werd door de gemeente afgewezen.

Post heeft vervolgens nog twee andere plannen gelanceerd: de bouw van een replica van een molen en vervolgens een paviljoen met zonneweide en speeltoestellen. Ook deze plannen werden door de gemeente afgewezen.

Sedertdien zijn er geen nieuwe plannen meer ingediend, de omgeving aldaar is gebleven zoals het altijd was.


5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Lichte fundering Hoogmade

door Peter van Hoesel Gemeentebelang was altijd in voor een vernieuwende aanpak. Zo stond het onderwerp ‘lichte fundering in Hoogmade’ in de commissievergaderingen van de partij regelmatig op de agend

Comments


bottom of page