top of page

Lichte fundering Hoogmade

door Peter van Hoesel


Gemeentebelang was altijd in voor een vernieuwende aanpak. Zo stond het onderwerp ‘lichte fundering in Hoogmade’ in de commissievergaderingen van de partij regelmatig op de agenda. Frans Witteman schreef er uiteraard over in zijn boek ‘Gemeentebelang Over de geschiedenis van een lokale partij’, waaraan wij het volgende ontlenen:


In Hoogmade was in de naoorlogse nieuwbouwwijk sprake van verzakking van tuinen, trottoirs en wegen. De oorzaak was de slappe veenbodem die maar bleef zakken, terwijl de huizen niet zakten omdat ze onderheid waren.

In 1989 liet de gemeente Woubrugge onderzoek uitvoeren naar de fundering van dergelijke wegen binnen de bebouwde kom. De oplossing bleek te liggen in het aanbrengen van zogenaamde lichte fundering.


In 1990 werd een proef uitgevoerd in de Theo Bosmanlaan met het aanleggen van een lichtgewicht onderlaag van piepschuimblokken. Door piepschuim te gebruiken als fundering blijven de wegen en leidingen als het ware drijven op het zachte/natte veenpakket waarop Hoogmade is gebouwd. De proef was een succes, maar het duurde nog een jaar of tien voordat dit type fundering voor het gehele dorp zou worden toegepast.


In het voorjaar van 1999 kwam er een advies van Grontmij, waaruit bleek dat de geschatte kosten om alle straten te verbeteren circa 7 miljoen gulden zouden bedragen. Eind 1999 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om in 2000 te beginnen met de werkzaamheden voor het aanbrengen van lichte funderingen. De geschatte kosten voor de uitvoering van in totaal zeven projecten waren inmiddels opgelopen naar 12 tot 14 miljoen gulden. Heel veel geld voor een relatief kleine gemeente als Jacobswoude.

Een extra bijdrage uit het Gemeentefonds voor deze problematiek van de ‘slappe bodem’ voor een aantal Zuid-Hollandse gemeenten – zoals Alkemade, Boskoop, Gouda en Jacobswoude – stond in geen verhouding tot de hoge kosten van de lichte fundering.


Eind 2000 werd door de gemeente een informatiebijeenkomst in Hoogmade gehouden over de vervanging van de fundering en de riolering in de De Bruijnlaan en het Hendrik Meijerplantsoen. Begin 2001 werden de werkzaamheden gestart. In latere jaren zijn ook het Europaplantsoen, de Graaf Willem II Laan en de overige straten in de nieuwbouwwijk voorzien van lichte fundering, al dan niet in combinatie met de vervanging van de riolering. Er werd inmiddels wel met andere middelen gewerkt: geen gebruik meer van kostbaar piepschuim, maar van goedkopere lichtgewicht korrels.
5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page