top of page

Omleidingsweg Hoogmade

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023

door Peter van HoeselDe verkeersdrukte in de Kerkstraat van Hoogmade en ook op de Van Klaverweijdeweg was al in de jaren ‘ 60 en ‘70 niet te harden. Al het doorgaande verkeer tussen Alphen aan de Rijn en Leiden dat deze route koos, werd door de smalle Kerkstraat geleid, met diverse vervelende gevolgen: lawaai, stank, fijnstof, onveiligheid, kapotgereden hoeken van woonhuizen, en vastlopen van het verkeer wanneer een bus en een vrachtwagen elkaar tegenkwamen. Midden jaren ‘70 ging het om 6.000 auto’s per etmaal, eind jaren ‘80 waren het er al 11.000, onder meer als gevolg van de sterke groei van diverse woonwijken in Alphen a/d Rijn, zoals Ridderveld. De N11 bestond nog niet, dus het autoverkeer vanuit Alphen richting Leiden moest min of meer noodgedwongen gebruik maken van de route door Hoogmade.

In 1975 werd door enkele bewoners van de Kerkstraat een actiecomité tegen de verkeersoverlast opgericht. Men wilde snelheidsvermindering, verbetering van wegdek en trottoirs, meer waarschuwingsborden. In 1980 legde het comité nogmaals een wensenpakket voor aan de gemeente, want aan hun wensen uit 1975 was nog steeds niet tegemoetgekomen. Overigens ging het met de snelheidsvermindering in die zin wel de goede kant op, dat de toenemende drukte remmend werkte op de voortdurende stroom auto’s, met name tijdens de spitsuren.

De druk vanuit dit actiecomité drong uiteindelijk ook bij de provincie door en dit leidde in 1981 tot toestemming van de provincie om grond aan te kopen ten behoeve van de aanleg van de omleidingsweg. Ook provincie zag in dat aanpassingen van de Kerkstraat geen houdbare oplossing zou bieden; de enige oplossing was een omleidingsweg langs Hoogmade.

Het actiecomité probeerde ook rechtstreekse politieke invloed te krijgen door aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 mee te doen als partij BBG (Bewoners Belangen Groepering) en dat lukte hen ook nog. De BBG kreeg een zetel in de gemeenteraad, die door lijsttrekker A.J. de Jongh (een van de bewoners van de Kerkstraat) werd ingenomen.

Omdat de omleidingsweg nog een aantal jaren op zich zou laten wachten, werd in 1983 de Kerkstraat gereconstrueerd om de veiligheid van voetgangers en fietsers te vergroten, onder meer door maatregelen die de snelheid van het autoverkeer moesten verminderen. Maar deze aanpassingen hadden niet het gewenste resultaat, zo bleek in 1985 uit een onderzoek.

1986: GB schept aan de omleidingsweg


Onder meer door de inzet van het actiecomité Kerkstraat was het de gemeente Woubrugge halverwege de jaren ‘70 al duidelijk dat de verkeerssituatie in Hoogmade onhoudbaar was. Echter, een paar kilometer nieuwe provinciale weg aanleggen is in ons land geen sinecure. Je moet diverse mogelijke tracés ontwerpen (al in 1976 werden er acht varianten gepresenteerd) en daar moet vervolgens een keuze uit worden gemaakt. Je hebt grond nodig en daarvoor moet budget komen vanuit de provincie. Je moet diverse procedures doorlopen, onder meer wegens diverse bezwaren (in totaal acht) die tegen de aanleg werden ingebracht, waarbij de bezwaarmakers hun bezwaren overeind hielden tot en met de Raad van State.

Pas eind 1985 kon met de aanleg wordt begonnen. In november 1988 kon de weg worden geopend.

Voor de aanwonenden was dit letterlijk een verademing, voor het doorgaande verkeer in figuurlijke zin eveneens.

14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page