top of page

De N207 en de Amaliatunnel

door Peter van HoeselDe N207 is een belangrijke provinciale weg die onder meer Alphen a/d Rijn verbindt met de A4. Het is er altijd heel druk en het verkeer loopt er nogal eens vast, niet alleen doordat de weg grotendeels slechts twee rijbanen heeft, maar ook en vooral doordat er onderweg meerdere belangrijke kruisingen zijn die met stoplichten worden geregeld, zoals het knooppunt Herenweg/Kruisweg ter hoogte van Woubrugge, het knooppunt in Leimuiden met de Dr. Stapenséastraat en de Burgemeester Bakhuizenlaan, en de brug over de Ringvaart.

Hierdoor ontstaat er door Rijnsaterwoude en Leimuiden nogal wat sluipverkeer, waartegen niet veel kon worden ondernomen. Verkeersdrempels hielpen niet erg, want de bus moest eroverheen kunnen, los daarvan stonden aanwonenden niet positief tegenover drempels vanwege trillingen die in hun huizen voelbaar zijn.

In Leimuiden is het bovendien lastig om het dorp uit te komen, want de stoplichten houden het uitgaande verkeer nogal tegen.

Door het aanleggen van aparte busbanen werd het openbaar vervoer wel vooruitgeholpen, maar dit lokte de vraag uit waarom er niet voor een volwaardige vierbaansweg werd gekozen.

Tussen de Kruisweg en Leimuiden zijn enkele rotondes aangelegd die een verbetering betekenden voor de desbetreffende kruisingen, maar daarmee was de verkeerssituatie in Leimuiden niet geholpen.

De brug over de Ringvaart is begin jaren ‘90 gerenoveerd, maar ook dat heeft de problematische verkeerssituatie bij Leimuiden niet verbeterd.


Raadslid Albert Klooster van Gemeentebelang presenteerde in februari 2005 de notitie ‘Leimuiden verdient een Amaliatunnel’. Met deze notitie wilde hij een bijdrage leveren aan een ander aanzien van de kern Leimuiden, en de verkeersstromen door deze kern beter regelen. De notitie ging uit van de wens van bewoners van Leimuiden voor een ‘echte oplossing’ in de vorm van een tunnel onder de N207, zoals naar voren was gekomen tijdens een Open Huis van Gemeentebelang in juni 2004.

Deze tunnel zou het doorgaande verkeer zowel onder het knooppunt met de Dr. Stapenséastraat/Burgemeester Bakhuizenlaan leiden als onder de Ringvaart. Hiermee zou niet alleen het verkeersinfarct aldaar worden opgelost, maar ook het oostelijke deel van Leimuiden integreren met het westelijke deel.


Artist impression van de Amaliatunnel door Feike de Vries


Dit tunnelplan van Albert Klooster is helaas geen realiteit geworden. Er werd gewezen op de hoge kosten (tegen de half miljard euro) en op de complexiteit van dit project. Dat neemt niet weg, dat deze oplossing nog steeds als de beste optie mag worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld naar voren kwam tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Leimuiden in 2015.
3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page