top of page

Het gemeentehuis van Woubrugge

Bijgewerkt op: 14 mrt.

door Peter van Hoesel


Het in 1887 gebouwde raadhuis van Woubrugge werd begin jaren ‘70 te klein en was bovendien verouderd. De raadsvergaderingen vonden plaats op de zolderverdieping van restaurant Het Oude Raedthuys. Dat bood wat meer ruimte voor een publieke tribune, maar ideaal was het er niet.


Toen het gemeentehuis in Woubrugge was verkocht werden de raadsvergaderingen verplaatst naar het Schoolhuis in Rijnsaterwoude.


Nieuwbouw noodzakelijk

Er werd een raadhuiscommissie ingesteld die nieuwbouw op en naast dezelfde plek het meest in aanmerking vond komen, en dat gold zeker ook voor Gemeentebelang die hier veel belang aan hechtte. De overweging van de gemeente was om het gemeentehuis niet in de uiteinden van de gemeente (dus niet in Leimuiden en niet in Hoogmade) te realiseren. Het locatie-onderzoek dat daarop volgde beperkte zich daardoor tot Woubrugge en Rijnsaterwoude. In Woubrugge is gekeken naar het terrein rondom de brandweergarage, maar dat werd te klein gevonden. In Rijnsaterwoude kon een kavel aan de Herenweg + aanpalend terrein van het failliet gegane bouwbedrijf Blaazer aangekocht worden. En zo geschiedde.


In januari 1974 stelde de raad voor de beoogde vergroting en vernieuwing een krediet van 500.000 gulden beschikbaar.

Vervolgens verliep het allemaal niet makkelijk.

Een bouwbedrijf uit Rosmalen kwam met een voorstel, maar trok het plan weer in toen bleek dat er een forse rekenfout was gemaakt. Bovendien kreeg dit plan op inhoudelijke gronden tegenstand, onder meer op een door de bevolking goed bezochte voorlichtingsavond.

Er kwam een tweede plan van een architect uit Zandvoort waarin rekening werd gehouden met de bezwaren die tegen het eerste plan waren geuit. Maar ook dat plan werd verworpen, omdat het veel meer ging kosten terwijl het nog steeds niet voldeed aan de wensen vanuit de gemeente.


Het derde ontwerp

Via een bevriende architect kwam burgemeester Brouwer de Koning in contact met architect Peetoom uit Voorburg. Peetoom ging aan de slag en in oktober 1975 kon de gemeenteraad kennisnemen van een derde plan. De raad had ondertussen het beschikbare krediet voor de bouw verhoogd tot ruim 1 mln. gulden met daarnaast 100.000 gulden voor de inrichting en het meubilair.

Dit plan kreeg wel de instemming van de gemeenteraad en dat gold ook voor de bevolking aan wie het nieuwe plan werd voorgelegd. Nog in hetzelfde jaar zou de aanbesteding plaatsvinden.

Overigens werd het bouwbudget niet overschreden maar kon zelfs een bedrag worden teruggeboekt. 


Nieuwbouw door Verbij uit Hoogmade

In mei 1976 werd het oude gemeentehuis gesloopt door Van der Pouw Kraan uit Hoogmade. De firma Verbij uit Hoogmade kreeg de opdracht voor de nieuwbouw. In juni 1976 sloeg burgemeester Brouwer de Koning de eerste paal.

In november 1977 werd het nieuwe gemeentehuis feestelijk geopend. Commissaris van de Koningin Mr. M. Vrolijk onthulde het gemeentewapen op de gevel. Architect Peetoom en de firma Verbij bleken een karakteristiek gebouw te hebben opgeleverd.


Men kon toen niet voorzien dat dit mooie gemeentehuis als zodanig relatief kort zou blijven functioneren. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1991 heeft het gebouw slechts (iets meer dan) dertien jaar gediend als gemeentehuis.

In november 1993 besloot de gemeenteraad van Jacobswoude tot de verkoop van het Huis der Gemeente Jacobswoude, ofwel het voormalige gemeentehuis in Woubrugge. 6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page