top of page

Gemeentebelang en het ambtsgebed

door Peter van Hoesel


De scheiding tussen kerk en staat is opgenomen in de grondwet, maar dat heeft democratisch gekozen organen zoals gemeenteraden er niet van weerhouden om hun openbare vergaderingen te beginnen (en soms ook te eindigen) met een christelijk ambtsgebed, waarmee die scheiding eigenlijk een beetje werd opgeheven. Zo ook in de gemeente Woubrugge.


Al voor de tweede wereldoorlog werd er door een enkel gemeenteraadslid gepoogd om het ambtsgebed af te schaffen, maar in die tijd kreeg dat geen enkele steun.

Gemeentebelang was altijd een seculiere partij en daarom is het geen wonder dat GB-raadsleden meermalen hebben geprobeerd om van het ambtsgebed af te komen.

Echter, begin jaren 80 kreeg een voorstel van PvdA-raadslid Leen Vos nog geen steun van de GB-fractie, wellicht was dat een politieke afweging maar wellicht ook had de toenmalige fractie van GB nog affiniteit met de christelijke geloofsovertuiging.

In de tweede helft van de jaren 80 veranderde dat door de inzet van GB-fractievoorzitter Han Scheelbeek die meermalen heeft voorgesteld het ambtsgebed te vervangen door een ogenblik van stilte. Maar hij kreeg hiervoor telkens geen meerderheid in de raad, ondanks het feit dat burgemeester Brouwer de Koning er wel oren naar had.


De burgemeester vond het echter te ver gaan om het laatste besluit van de raad om het ambtsgebed te handhaven voor vernietiging voor te leggen bij de Kroon, waarbij een beroep zou worden gedaan op de grondwet en het verdrag van Rome. Hij vond dat hij zijn nek al voldoende had uitgestoken.

De kwestie bleef vervolgens een hele tijd onbesproken totdat in 2002 de dualisering van het gemeentebestuur aanleiding gaf om het ambtsgebed opnieuw aan de orde te stellen. Gemeentebelang had dit punt opgenomen in het verkiezingsprogramma en al in mei 2001 was tijdens een ledenvergadering van GB besloten om dit mee te nemen in de coalitiebesprekingen.


In maart 2002 moest de oude gemeenteraad nog stemmen over het reglement voor de raadsvergaderingen in de nieuwe periode. GB kreeg steun van de fracties van VVD en D66 voor een wijzigingsvoorstel m.b.t. het ambtsgebed. Fractievoorzitter Frans Witteman lichtte toe dat geloofsovertuigingen nog steeds gerespecteerd worden ook wanneer het ambtsgebed wordt vervangen door een moment van stilte. De fractie van het CDA legde zich hier vervolgens bij neer.

Hoewel je je kunt afvragen of dit van groot belang was voor het functioneren van de gemeenteraad kan het gelet op de voorgeschiedenis toch worden gezien als een historisch besluit.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page