top of page

Open huizen: de burger staat centraal

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023

Bij Gemeentebelang was het belangrijkste uitgangspunt dat burgers centraal staan en niet de bestuurders van de gemeente. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe breng je dat in praktijk? Maar Gemeentebelang had daar wat op gevonden.

Met ingang van 1971 werd er maandelijks een Open Huis gehouden waarvoor alle burgers werden uitgenodigd, via het toenmalige Witte Weekblad. In januari werd het eerste Open Huis georganiseerd in Hoogmade, het tweede ‘Open Huis’ van februari vond plaats in Woubrugge. Er zouden in de loop der jaren nog vele ‘Open Huizen’ volgen.

Met ingang van de zomer van 1976 werd de frequentie van de Open Huizen afgestemd op de zes-wekelijkse vergadercyclus van de gemeenteraad en werd de uitnodiging voor de Open Huizen aan alle burgers gedaan via een huis-aan-huiskrantje getiteld ‘Informatieblad Gemeentebelang Woubrugge’. In dat krantje werd beschreven wat er zoal speelde bij de gemeente. Er werden actuele onderwerpen besproken en soms ook discussies uitgelokt. Dat krantje werd door actieve leden van Gemeentebelang elke keer weer rondgebracht bij alle inwoners van Hoogmade en Woubrugge. Dat was wel een corvee, maar die leden hadden het ervoor over.Burgers konden dan tijdens dat Open Huis hun opvattingen kwijt over de onderwerpen uit het krantje, maar ze konden ook andere onderwerpen te berde brengen. Natuurlijk ging het nogal eens om ‘not-in-my-back-yard’ kwesties, maar in minstens zoveel gevallen ging het om opvattingen over het algemene belang. Heel makkelijk ging dat overigens niet, want ook burgers kunnen het onderling fors oneens zijn en sommige kwesties zijn dermate ingewikkeld dat je veel tijd en geduld nodig hebt om burgers er goed over te informeren zodanig dat de discussie het welles-nietes niveau kan overstijgen.

De inbreng van burgers werd vervolgens actief ingebracht tijdens commissievergaderingen. En dat had ook effect, want Gemeentebelang maakte steevast deel uit van de coalitie die de samenstelling van het College bepaalde. En aangezien de wethouder van Gemeentebelang altijd aanwezig was bij genoemde Open Huizen, kon hij of zij dit bovendien inbrengen in de vergaderingen van het College.

De Open Huizen werden meestal goed bezocht, bijeenkomsten met tientallen aanwezige burgers waren geen uitzondering.


Per oktober 1994 werd gestopt met het rondbrengen van het huis-aan-huis krantje. Daarvoor in de plaats kwam er een Nieuwsbrief van Gemeentebelang, waarin de data en locaties van de Open Huizen werden aangekondigd. Bovendien kwamen er jaarlijks enkele themabijeenkomsten. De eerste themabijeenkomst ging over het structuurplan voor Jacobswoude.

De dualisering van het gemeentebestuur leidde in 2002 tot een aanpassing van de aanpak van de Open Huizen. Deze werden toen weer losgekoppeld van de vergadercyclus van de gemeenteraad. Er kwamen naast bijeenkomsten over algemene onderwerpen meer bijeenkomsten die waren gericht op onderwerpen die belangrijk waren voor het dorp waar het Open Huis werd georganiseerd.


6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page