top of page

Propagandacommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023


Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 deed de heropgerichte partij Gemeentebelang weer mee. Maar meeregeren kan alleen als er voldoende stemmen op jouw partij zijn uitgebracht en er dus sprake is van vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Je moet je dus duidelijk manifesteren bij de bevolking en dat gaat lastiger als je niet kunt leunen op de steun van een landelijke partij.

Het toenmalige bestuur besloot tot acties die tot aan de laatste verkiezingen met Gemeentebelang is volgehouden:

· op de dag van de verkiezingen werd ’s morgens heel vroeg (want de stembureaus openen hun deuren al om 07:30 uur) huis-aan-huis een kaartje in de brievenbus gedaan met de oproep vooral te gaan stemmen en dan te kiezen voor GB.

· op de zaterdag voorafgaande aan de verkiezingen was er een actie in de dorpen.

Campagne in Leimuiden


In het stukje Creativiteit van Gemeentebelang in verkiezingstijd kunt u zien hoe die kaartjes er door de jaren heen hebben uitgezien.

<link>

Wanneer de propagandacommissie exact is ingesteld weet ik niet, maar in elk geval was ik daarin, met Rob Weimar die het al langer deed, actief voor de verkiezingen van 1982 of 1986. Later was Patricia Staats er ook bij betrokken. De laatste keer in 2006 bestond de commissie uit Huib van Dijk, Evert Henrotte, Doky Verhagen, Rob Weimar en Anneke en Hans Zwarst. Er was toen ook wel extra veel te doen.

Een verkiezingscampagne kost geld en dat was wel een dingetje bij Gemeentebelang. Het ledenbestand was niet heel groot en dus de inkomsten gering. Gelukkig waren er altijd leden bereid een bedrag te storten in de ‘verkiezingskas’ maar dan nog was het elk dubbeltje omdraaien om er iets leuks van te maken. Wij konden immers niet terugvallen op algemeen promotiemateriaal en/of een financiële bijdrage van een landelijke partij, want dat deelt wel makkelijk uit. Inventiviteit was derhalve een must. Wij moesten het vooral ook hebben van handige adresjes, kennissen die wat konden betekenen en zo. Zuinig omgaan met de beschikbare middelen deed GB. Bij elke verkiezing horen affiches en raambiljetten, een mailing over de doelstellingen van de partij en iets over de kandidaten. Om de drukkosten te beperken combineerden we het tot één ding: een raambiljet en een beperkte oplage met het verkorte verkiezingsprogramma op één A4-tje.Tilly Beukenholdt en Doky Verhagen


Raambiljet op A3-formaat

Aan de voorkant het logo en het lijstnummer en aan de achterkant het motto van dat jaar, informatie over de partij, de kandidatenlijst, een foto van de kandidaten, korte stukjes over de kandidaten en iets over het verkiezingsprogramma. Dat is best veel voor één pagina en in de tijd zonder computers en mooie softwareprogramma’s was het letterlijk knippen en plakken. Verschillende mensen tikten de stukjes in het kleine lettertype, gewoon op een schrijfmachine. Daarna werd het passen en meten waar dat het beste kon worden geplakt op het blanco vel. Voorwaar een heel karwei, want soms paste het net niet en moest er weer opnieuw getikt, geknipt en geplakt. Standaard was er altijd te veel tekst. Het uiteindelijke plakwerk werd naar de drukker gebracht en die maakte er wat moois van. Wij waren altijd weer trots op het resultaat.

Die raambiljetten werden ruim voor de verkiezingen huis-aan-huis bezorgd in de hoop dat niet alleen de leden, maar ook de mensen die geen lid waren maar wel op Gemeentebelang wilden stemmen, het biljet op hun raam zouden hangen. En dat gebeurde!


Zaterdagacties

De eerste twee verkiezingsjaren bestond de ‘zaterdagactie’ uit door het dorp rijden met een geluidswagen. Vanaf 1974 waren er ook verkorte verkiezingsprogramma’s die tijdens de zaterdagactie werden uitgedeeld.

De zaterdagactie was een must, zo vond GB, omdat alleen het rondbrengen van een raambiljet niet genoeg was om de bevolking te motiveren om op GB te stemmen. Veel kiezers zitten in het stramien van ‘landelijk kies ik op die partij, dus dat doe ik ook bij de gemeenteraadsverkiezingen’. Een plaatselijke partij hoeft geen rekening te houden met de standpunten van een landelijke partij en richt zich derhalve voor 100% op de gemeentelijke zaken. En van het belang daarvan moet je de kiezers overtuigen, wat vooral kan door met elkaar te praten. En dat deden we dan door op de zaterdag voorafgaande aan de verkiezingen in de dorpen buiten bij de supermarkt Gemeentebelang te promoten. Vooraf werd een rondgang door het dorp gemaakt met een ingehuurde dweilband die dat voor een kratje bier en een broodje en koffie wilde doen, maar de laatste keer toch een bescheiden vergoeding in rekening bracht. Onderweg het verkorte verkiezingsprogramma (zuinig) uitdelen, een overtuigende babbel houden om mensen te laten doordringen van het nut te stemmen op een niet landelijk gebonden partij en, last but not least, proberen de mensen lid te maken van Gemeentebelang.

Na afloop gezellig met elkaar wat drinken.De dweilband in actie


Ludieke acties

Na de herindeling op 1 januari 1991 tot Jacobswoude werd het logistiek lastiger om de tot dan toe gevolgde strategie vol te houden, want van twee dorpen gingen we naar vijf dorpen en GB wilde zich in alle dorpen laten zien.

Voor de verkiezingen van 1994 fuseerden GB/PvdA en Politiek ’90 uit Leimuiden tot Gemeentebelang Jacobswoude. Op die manier konden we voor de acties over meer geld en mankracht beschikken.

Voor de verkiezingen in 1998 werd een wel heel ludiek vervoermiddel bedacht om van het ene naar het andere dorp te reizen: zeilschip ‘De Eendracht’ werd voor een dag gehuurd (voor rekening van de deelnemers aan de campagnedag) en zo konden we via de Braassem en de Wijde Aa vier dorpen bezoeken. Helaas viel Bilderdam buiten het bereik van de boot.

De andere jaren dat we de vijf dorpen bezochten gebruikten we een touringcar, die chauffeur Kees van Klaveren voor een aantrekkelijk bedrag kon huren.

Omdat het logistiek bijna niet mogelijk bleek genoeg tijd in de dorpen te spenderen op die ene zaterdag voor de verkiezingen is in 2006 besloten tot ludieke acties op drie zaterdagen in februari in Hoogmade, Leimuiden en Woubrugge bij de plaatselijke supermarkten. Om ons goed te manifesteren schaften de deelnemende leden, uiteraard voor een schappelijke prijs, shirts, jasjes en petten aan in de kleuren van GB en duidelijk voorzien van een logo. In een eerder jaar waren er al dassen met logo aangeschaft. Het werd een herkenbaar clubje dat probeerde de burgers ervan te overtuigen toch vooral hun stem uit te brengen op Gemeentebelang. Inmiddels waren we ook voorzien van vele, vele meters vlaggenlijn. Elk vlaggetje, afwisselend geel en blauw, was voorzien van het GB-logo. Noeste handarbeid van Dinny en Huib van Dijk die er niet alleen veel tijd in staken, maar ook het materiaal voor hun rekening namen. Het typeerde de geest van GB. Het ludieke element was toen ook dat er allerhande spellen te spelen waren door zowel kinderen als volwassenen. Tijdens het spel van de kinderen konden de ouders ‘bijgepraat’ worden.


februari 2006De GB touringcar


Actiemateriaal

Zoals al gemeld - dat was een uitgangspunt van het bestuur - een laatste dringende oproep, op de dag van de verkiezingen. Enerzijds een reminder om niet te vergeten te gaan stemmen en anderzijds de aandacht vestigen op Gemeentebelang,

Andere partijen deden soms een soortgelijke actie, maar nooit op de dag van de verkiezingen.

Maar alleen een kaartje was niet voldoende. Er moest een pakkende tekst zijn, een slogan, en het liefst ook nog een gadget passend bij de slogan. En dat was vaak lastig, want het mocht niet meer dan, letterlijk, een paar centen kosten én het moest door de brievenbus kunnen. Heel wat ideeën zijn geopperd en net zo vaak weer verworpen, heel wat catalogi voor reclamemateriaal doorgeworsteld op zoek naar het goedkoopste passende hebbedingetje. Keer op keer lukte dat toch weer.

Maar… dan moesten die dingetjes wel aan de kaartjes bevestigd worden! Voorwaar een hele klus, maar ook dat werd, bijna niet te geloven, altijd op een avond gefikst. Patricia stelde haar huis en meterslange tafel beschikbaar en met een flink koppel werd keihard gewerkt aan het inpakken, aan elkaar bevestigen en verzendklaar maken van al die kaartjes. Nauwelijks tijd voor koffie tussendoor, maar na afloop, tevreden dat het toch weer gelukt was, tijd voor een glaasje en een praatje.

En ja, dan bleven Patricia en Gerard met de gemaakte rotzooi achter. Meestal viel dat mee, maar in 2002 moesten er van die kleine snoephartjes in zakjes gedaan. Na afloop bleek dat die hartjes een heleboel suikerstof hadden verspreid, dat ook nog plakkerig bleek te zijn. Ze hadden het ervoor over.

En dan op de dag van de verkiezingen door weer en wind voor dag en dauw met je handeltje op stap voor de huis-aan-huis bezorging.Zie ook: Creativiteit van Gemeentebelang in verkiezingstijd


In 2006 stelde de gemeente ruimte beschikbaar in het gemeentehuis om je als politieke partij te profileren. Daarvan heeft Gemeentebelang dankbaar gebruikt gemaakt en omdat wij als eerste ons ‘kraampje’ inrichtten, hadden we ook het beste plekje in de hal van het gemeentehuis.


Ons kraampje in het gemeentehuis


Volgens mij was telkens weer de inspanning van enkele maanden voor de verkiezingen best stevig, maar niet zonder resultaat. Bijna nooit was er sprake van teleurstelling na de uitslag.


Ik heb het met heel veel plezier gedaan.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Erkertjes voor Woudsoord

met Rietje Meijer Rietje Meijer was jarenlang de correspondente voor Woubrugge, Hoogmade en Oud Ade voor het inmiddels niet meer bestaande Witte Weekblad. Dat blad werd door een groot deel van de bevo

Comments


bottom of page