top of page

Erkertjes voor Woudsoord

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023

met Rietje Meijer






Rietje Meijer was jarenlang de correspondente voor Woubrugge, Hoogmade en Oud Ade voor het inmiddels niet meer bestaande Witte Weekblad. Dat blad werd door een groot deel van de bevolking elke week met plezier gelezen.

Over haar verhalen in het Witte Weekblad over de politiek in het algemeen en GemeenteBelang in het bijzonder, spraken we Rietje.

Zomaar wat verhalen.






We schrijven jaren ‘80, en het verouderde gebouw van Woudsoord was duidelijk aan vernieuwing toe. Daarvoor werd een beroep gedaan op architect Bolt, die voor een passend ontwerp zorgde.

Dan komt de Commissie Welzijn (waarvan Rietje Meijer en Tilly Beukenholdt de afgevaardigden waren) in actie: de commissie heeft 10.000 gulden beschikbaar, die goed gebruikt zouden kunnen worden voor het plaatsen van aanhangende erkers. Hierdoor zouden de bewoners meer leefruimte krijgen en bovendien meer van het uitzicht zouden kunnen genieten.

Alleen: wethouder Jaap Haasbroek, (zeer gewaardeerd lid van GemeenteBelang) die Ruimgelijke Ordening en Openbare Werken in zijn portefeuille had was faliekant tegen. “Standvastig en vastberaden als hij was”, zegt Rietje Meijer erover, “zei Jaap ‘nee’. Wijzigen kon niet meer, want het bestemmingsplan was al vastgesteld. Deze suggestie werd dus afgewezen.

Burgerraadslid Doeven uit Hoogmade probeerde nog Jaap op andere gedachten te brengen, maar diens standpunt stond vast. ‘Nee is nee’. Jaap was niet zo soepel… Onthutst waren we.”


“Nu had architect Bolt een prachtige maquette van het nieuwe gebouw gemaakt, en daarmee zijn Tilly en ik naar de Commissiekamer in het gemeentehuis aan de Woudwetering getogen, waar we de maquette op tafel hebben gezet.

Voor de commissie Welzijn hebben we de zaak uitgelegd. Ons plan werd met algemene stemmen unaniem aangenomen. En Woudsoord kreeg zijn erkertjes!”






Nu is het anders, maar in de jaren ‘80 bestond de Commissie Ruimtelijke Ordening/Openbare werken alleen uit mannen en mannelijke burgerleden; de Commissie Welzijn telde ook vrouwelijke leden.

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page